brengt wendbaarheid en betrouwbaarheid in bedrijfsprocessen

Begeleiding

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen kan medewerkers onzeker maken, zoals bij iedere verandering. Zodra de eerste stappen worden gezet is de implementatie feitelijk al begonnen. Het meenemen van alle betrokkenen in een optimalisatie traject is van wezenlijk belang voor het succesvol doorvoeren van verbeteringen. PROFLOWS gelooft daarbij dat iedereen altijd een helder toekomstperspectief moet hebben en ondersteunt klanten maximaal om dit waar te maken.

Samen Slimmer

Het is goed om een frisse blik van buiten in te brengen, maar zonder de kennis en kunde van de medewerkers komen we nergens. Het gaat in de eerste plaats om het goed begrijpen van de waardeketen van een proces. Wat verwacht de klant? Hoe loopt de samenwerking met leveranciers? Met elkaar lopen we het proces in detail door om van daaruit stappen te zetten naar optimalisaties. Dat kan ook een volledig herontwerp zijn, maar vaak is dit niet nodig. En de beste ideeën komen vaak vanuit de organisatie zelf.

Tekentafel

Met alle vergaarde inzichten gaan we vervolgens terug naar de tekentafel. Waar kan de operationele performance worden verbeterd en in het verlengde daarvan de klantbeleving. Ook de business case komt dan in beeld, zodat een goede afweging kan worden gemaakt tussen de investering en de opbrengsten. Bij de uitwerking van het geoptimaliseerde proces nemen we de klant stap voor stap mee, zodat het draagvlak voor de verandering vanaf dag één in beeld is.

Mensenwerk

Hoewel het bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen veelal om automatiseringsvraagstukken gaat, blijft het in de eerste plaats mensenwerk. PROFLOWS begrijpt dit als geen ander en kan organisaties als gecertificeerd partner van Management Drives desgewenst specifiek ondersteunen bij het klaarstomen van het team dat met het geoptimaliseerde proces aan de slag gaat.

Begeleiding

“Optimaliseren begint door van elkaar te leren”

kijk op veranderen

1. Samen aan de slag

2. Met oog voor de mens

3. Klaar voor de toekomst