brengt wendbaarheid en betrouwbaarheid in bedrijfsprocessen

Case deelauto

De vraag lag op tafel op welke wijze kan het onderhoudsmanagement voor deelauto’s zoveel mogelijk geautomatiseerd kon worden uitgevoerd. Deze deelauto’s kunnen in heel Nederland staan. Het managen van het wisselen van winterbanden, de onderhoudsbeurten, APK keuringen, het schoonmaken en schadeherstel gebeurde met behulp van Excel. Alle werkzaamheden worden uitbesteed. De stap naar geautomatiseerde workflows was noodzakelijk, mede gezien de sterk toenemende volumes

Doelstellingen

Belangrijkste doelstellingen waren op ieder moment een juist en volledig beeld hebben van de openstaande werkzaamheden per auto en afgehandelde taken. Daarnaast het minimaliseren van het telefonisch contact en het maximaliseren van de zelfredzaamheid van alle partners.

Resultaten

Het resultaat was een klachtenreductie van meer dan 90% en een aanzienlijke toename van de klantentevredenheid. Een toename van de deelauto vloot met factor 2,5 kon worden opgevangen met dezelfde bezetting. Per saldo was er daarmee sprake van een aanzienlijke kostenbesparing.

Case deelauto

"Geen omkijken meer naar het onderhoud van de deelauto"

Resultaten

1. > 90% klachtenreductie

2. > 250% productiviteitsverbetering

3. Klanttevredenheid > 8