brengt Wendbaarheid en betrouwbaarheid in bedrijfsprocesen

Voordelen

Het inzetten van automatisering binnen bedrijfsprocessen levert veel voordelen op. De inzet van proces robots geeft organisaties zowel kwalitatief als kwantitatief een enorme sprong voorwaarts. Een robot kent geen concentratieproblemen en werkt zeer nauwkeurig. En daarnaast zijn robots 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar en daarmee ontstaat enorme schaalbaarheid. En de druk door piekbelasting behoort ook tot het verleden, aangezien robots makkelijk parallel kunnen worden ingezet.

Productiviteit

Per saldo betekent dit dat organisaties een enorme slag kunnen maken in het verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit. Achterstanden behoren tot het verleden en vrijgemaakte capaciteit kan worden ingezet op die plekken waar maximale toegevoegde waarde kan worden geleverd aan de klant.

Transparantie

In plaats van continu achter de feiten aanhollen en fouten te herstellen, is maximale grip op het proces tot op individueel transactieniveau mogelijk. Alle energie gaat zitten in procesregie en afstemming met klanten en leveranciers gebeurt eenduidig en op het juiste moment. Dit samenspel maakt dat veel ergernissen tot het verleden gaan behoren en het vergroot de tevredenheid bij alle betrokkenen in de keten.

Groei

Robotisering maakt het mogelijk om de verwachting naar de klant maximaal waar te maken en met leveranciers in een partnershipmodel te stappen. Iedereen wordt een onderdeel van de oplossing en daarmee kan je organisatie in alle opzichten verder groeien.

Robotiseren voordelen

"Robotisering verhoogt de wendbaarheid van organisaties"

TOP Resultaten

1. Feilloze processen

2. Maximaal schaalbaar

3. Tegen lagere kosten